Підготовчий курс з дисципліни "Економіка підприємства"

Дисципліна "Інформатика та інформаційні технології в бізнесі" для 1 курсу спеціальності 051 "Економіка" спеціалізація "Економіка підприємства", група 051-16-2 ФЕФ.