Лабораторна робота, яка складається з натурних вимірів, обробці результатів та розрахунків при виконанні маркшейдерських робіт при поглибленні вертикальних стовбурів.

Комп'ютерна графіка. Продовжуємо цикл графічних робіт із застосуванням сучасних САПР.

Маркшейдерські роботи при будівництві шахт.

Впродовж очно-дистанційного навчання від студентів потребується виконання лабораторних робіт №4, 6, 7 в методичних вказівках, що додаються.

В рамках курсу студенти вивчають САПР "AutoCAD".