Матеріали з дисципліни: Педагогіка вищої школи.

Розробники: Пісьменкова Т.О.

Матеріали курсів з дисципліни: Інженерна графіка для спеціальностей 131,133, 274, 274 ск

Розробники: Жовтяк О.С.

Матеріали курсів з дисциплін: Прикладна механіка, теорія механізмів і машин та деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Шляхов Е.М., Мацюк І.М.

Матеріали курсів з дисциплін: Інженерна та комп'ютерна графіка, Інженерна графіка, Компп'ютерна графіка.

Розробники: Балашов С.В., Тен Г.С., Жовтяк А.С.

Інженерна та комп'ютерна графіка як навчальна дисципліна передбачає процес створення графічних зображень за допомогою різного роду прикладних графічних пакетів і створення графічних елементих за сучасними стандартами ДСТУ щодо інженерних креслеників. Для інженерних потреб використовується в основному векторна графіка, у якій уся вихідна інформація про будь-який накреслений об'єкт зберігається у вигляді координат. 

Матеріали курсів з дисципліни: Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень.

Розробники:Письменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.

Дизайн-підготовка спрямована, насамперед, на формування особистості проектанта, виховання навичок комбінаторного мислення і уміння генерувати безліч творчих ідей. Ціль досягається шляхом розвитку і стимулювання образно-графічного мислення студентів.

Матеріали курсів з дисциплін: деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Мацюк І.М., Твердохліб О.М.