Матеріали з дисципліни: "Нарисна геометрія і топографічне креслення" для студентів груп 193-17-1 (ФБ)

Розробники: Савельєва Тамара СтепанівнаФедоскіна Олена Валеріївна


Дисципліна <Нарисна геометрія> дає теоретичні знання основ нарисної геометрії при вивчення методів проектування точки, прямії, площини, поверхонь на площини проекцій і наочного зображення предметів. На основі знань нарисної геометрії вивчаються загальні правила геометричного й проекційного креслення, виконання креслень і ескізів деталей. Вивчення дисципліни проводиться з використанням комп'ютерної графічної системи AutoCAD. У результаті навчання виробляються навички й уміння побудови просторових об'єктів на площині, побудови наочних зображень деталей, самостійно відповідно до вимог виконувати креслення з використанням традиційних методів і комп'ютерних технологій.

Матеріали з дисципліни: Комунікаційний дизайн

Розробники: Пісьменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.


Вивчення інформаційно-комунікаційних технологій підводить студентів до розробки мультимедійних інформаційних систем будь-якої складності і функціональності. Такі системи являють собою багаторівневі інформаційно і графічно насичені проекти, семантично і стилістично об’єднуючі різнорідні елементи (текст, графіка, відео, анімація, звук і т.п.). При цьому вони орієнтовані на певну аудиторію і відповідають основному принципу дизайн-проектування – оптимально сполучати функціональну доцільність, ергономічні і культурні норми.


Матеріали з дисципліни: Педагогіка вищої школи.

Розробники: Пісьменкова Т.О.

Матеріали курсів з дисципліни: Інженерна графіка для спеціальностей 131,133, 274, 274 ск

Розробники: Жовтяк О.С.

Матеріали курсів з дисциплін: Прикладна механіка, теорія механізмів і машин та деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Шляхов Е.М., Мацюк І.М.

Матеріали курсів з дисциплін: Інженерна та комп'ютерна графіка, Інженерна графіка, Компп'ютерна графіка.

Розробники: Балашов С.В., Тен Г.С., Жовтяк А.С.

Інженерна та комп'ютерна графіка як навчальна дисципліна передбачає процес створення графічних зображень за допомогою різного роду прикладних графічних пакетів і створення графічних елементих за сучасними стандартами ДСТУ щодо інженерних креслеників. Для інженерних потреб використовується в основному векторна графіка, у якій уся вихідна інформація про будь-який накреслений об'єкт зберігається у вигляді координат. 

Матеріали курсів з дисципліни: Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень.

Розробники:Письменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.

Дизайн-підготовка спрямована, насамперед, на формування особистості проектанта, виховання навичок комбінаторного мислення і уміння генерувати безліч творчих ідей. Ціль досягається шляхом розвитку і стимулювання образно-графічного мислення студентів.

Матеріали курсів з дисциплін: деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Мацюк І.М., Твердохліб О.М.