Дисципліна викладається для студентів першого курсу спеціальності "Науки про землю".

Дисципліна "Історична геологія" належить до нормативної частини програми підготовки бакалаврів напряму "Науки про Землю".Навчальна дисципліна  викладається на 2 курсі, ІІІ-я чверть. гр. 103-17-1,2,3

Дисципліна ЛМВМГП належить до виібіркової частини програми підготовки бакалаврів напряму "Геологія".

Дисципліна "Петрографія та літологія" належить до нормативної частини програми підготовки бакалаврів напряму "Геологія".Навчальна дисципліна "ПтаЛ"  викладається на 2 курсі, 3-4 семестр