Історія української державності  - базовий курс для студентів усіх спеціальностей. Читається на першому курсі протягом однієї чверті (8 тижнів). Головна увага зосереджена на політичних процесах. Студенти вивчають еволюцію державних утворень на території України від кіммерійців до сьогодення. Особлива увага приділена ґенезі держав, напряму пов’язаних з українським етносом: Русь, Галицько-Волинська держава, Велике князівство Литовське і Руське, Гетьманщина, Запорозька Січ, Українська народна республіка. Аналізуються державотворчі процеси та простежуються причинно-наслідкові зв’язки. За результатами курсу передбачено написання двох тестових контрольних робіт.