Викладаються принципи та алгоритми створення системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів європейського освітнього простору на прикладі Національного гірничого університету