Мета: дати студентам знання про основні принципи створення роботизованих комплексів, утримуючих основне технологічне обладнання, транспортни­ми, накопичувальними, орієнтуючими засобами (для заготовок, деталей, інст­рументів) і обслуговуючих промислові роботи у складі ГВС. Навчити студентів розраховувати необхідну кількість транспортних засобів і організовувати розробку схем планування та розміщення роботизованих технологічних комплексів, у складі ГВС.

Завдання: призначення, принцип роботи, кінематика, конструктивні особливості верстатного обладнання і основні види транспорту механообробних цехів; обладнання з ЧПУ, верстатним системам, маніпуляторам і промисловим роботам для умов автоматизованого виробництва механообробних цехів; відладка, експлуатація та ремонт обладнання при розробці технології виготовлення машинобудівних  виробів -  невід’ємна складова будь-якого технологічного чи конструкторського бюро, машинобудівного, ремонтного чи гірничого виробництва.

Предмет: Оцінювати рівень та можливості сучасного авто­матизованого виробничого процесу, який характеризується типом та розмі­ром оброблюваних виробів, видом технологічного обладнання, організацій його обслуговування, схемою потоків матеріла, інструментів технологічної оснастки, функціями управління тощо.