Бази даних (БД) – це систематизоване сховище інформації певної предметної області.

Система керування базами даних (СУБД) – це програма, призначена для організації зберігання, обробки й пошуку інформації в БД.

Є велика розмаїтість СУБД. Ці програми постійно вдосконалюються й обновляються. Найбільш розповсюдженими з них є СУБД: dBase, FoxBase, FoxPro, Access, Paradox, Clipper.

Основні можливості СУБД

• Поповнення, розширення та відновлення БД;

• Висока надійність зберігання інформації;

• Засоби захисту інформації в СУБД;

• Виведення повної й достовірної інформації на запити користувача.

Адміністрування базами даних передбачає виконання функцій, спрямованих на забезпечення надійного та ефективного функціонування системи баз даних, адекватності змісту бази даних інформаційним потребам користувачів, відображення в базі даних актуального стану предметної області.

Сховище даних  — предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень. В основі концепції сховища даних (СД) лежить розподіл інформації, що використовують в системах оперативної обробки даних (OLTP) і в системах підтримки прийняття рішень (СППР). Такий розподіл дозволяє оптимізувати як структури даних оперативного зберігання для виконання операцій введення, модифікації, знищення та пошуку, так і структури даних, що використовуються для аналізу. В СППР ці два типи даних називаються відповідно оперативними джерелами даних (ОДД) та сховищем даних.