Завдяки цій дисципліні Ви опануєте методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капіталу, господарських операцій в бюджетних установах у сучасних умовах з урахуванням нормативних документів.