Метою викладання навчальної дисципліни “Геотехнології гірництва (Підземні гірничі роботи)” є надбання навичок, формування знань та умінь у студентів розуміння і опанування складових технологій підземного видобутку корисних копалин, пояснювати послідовність технологічних схем від вибою до збагачення корисних копалин.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Геотехнології гірництва (Підземні гірничі роботи)” є володіння основними поняттями, структурою геотехнології підприємства, які ведуть видобуток корисних копалин підземним способом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

Вільно володіти термінологією, знати предмет, об’єкт дисципліни, технологічні схеми підземного видобутку корисних копалин. Знати порядок виконання прийомів, дій, операцій та процесів при вийманні корисних копалин відповідно до способу їх розробки, відповідно до стану гірських порід та вимог правил безпеки. Визначати порядок виконання прийомів, дій, операцій та процесів при вийманні корисних копалин відповідно до підземного способу їх розробки.

вміти :

Приймати рішення при виборі технологічної схеми проведення горизонтальних та похилих гірничих виробок.

описувати, пояснювати,зображуватитипові технологічні схеми виймання вугілля в довгих очисних вибоях на пологих пластах;

типові технологічні схеми виймання вугілля в довгих очисних вибоях на крутих пластах;

типові технологічні схеми виймання вугілля в коротких очисних вибоях;

типові технологічні схеми при розробці рудних та нерудних покладів, з відкритим очисним простором, чи з закладанням. Типові технологічні схеми відбивання руди та доставка. Типові технологічні схеми розробки родовищ через свердловини.