Методичне забезпечення практичних занять для бакалаврів напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»