Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань шодо організації банківських систем зарубіжних країн існування сегментованих і універсальних банківських систем, в умовах розвинутих фінансових ринків і мережі кредитно-фінансових установ.

Завданнями вивчення еволюції та сучасних тенденцій розвитку банківських систем зарубіжних країн, їх ролі та функцій принципів побудови та особливостей форм організації. Предметом є відносини, що виникають у процесі еволюції сучасних банківських системах у зарубіжних країнах.