Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань з особливостей формування й функціонування інфраструктуру державних фінансів.

Завданнями вивчення дисципліни є надання знань про функціонування державних фінансових корпорацій, нефінансового сектору, фінансових посередників, допоміжних фінансових організацій. Предметом є формування оптимальної інфраструктури державних фінансів.