Дисципліна «Вимірювання неелектричних величин» є дисципліной за вибором ВНЗ з циклу дисциплін підготовки студентів за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 «Електромеханіка». Дисципліна реализуєтся на базі кафедри систем електропостачання ДВНЗ «НГУ».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, повязаних з отриманням знань, умінь та навичок при експлуатації вимірювательних приладів, перетворювачів і датчиків, їх впровадження в різні галузі промисловості.