Навчальна дисципліна "Інформатика" призначена для створення фундаменту уявлення студентами базових складових інформаційних процесів зі збору, підготовки, введення, обробки, зберіганню та аналізу різноманітних, і у тому числі, геологічних даних шляхом практичного використання комп’ютерних офісних технологій за допомогою застосунків [1] пакету Microsoft Office.[1] Застосунок – програма, яка працює під управлінням операційної системи (у даному випадку – під управлінням ОС Windows).