Дисципліна "Трансфер інновацій у логістичних системах" орієнтована на підготовку фахівців, здатних розуміти сутність процесу трансферу інновацій, визначати організаційні і правові засади його здійснення, осмислювати переваги застосування операцій з передачі технологій для розвитку логістичних систем підприємств, правильно застосовувати методичний інструментарій оцінки ефективності використання трансферу технологій.