Дисципліна «Економетрія» («Економетрика») присвячена теоретичним та практичним підходам до встановлення раціональних типів економетричних моделей; обчислення та оцінки параметрів економетричної моделі із застосуванням узагальненого методу найменших квадратів; оцінки якості економетричної моделі та економіко-статистичного тлумачення одержаних результатів; побудови багатофакторних лінійних та нелінійних економетричних моделей динаміки та взаємозв’язку із урахуванням особливостей діяльності об’єктів моделювання; використання математичних методів дослідження якісних економічних показників.