• Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  теоретичні основи фінансових відносин, що виникають на рівні підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в процесі формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і розміщення доходів.

Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у галузі фінансових відносин, що виникають на рівні підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов