Курс призначений забезпечити базову підготовку студентів в галузі управління проектами, а також дати уявлення про існуючі методології управління проектами в сфері інформаційних технологій (ІТ) і виробити у студентів практичні навички щодо їх застосування.   Проводиться вивчення основних практик управління проектами на основі стандарту PMBoK, що застосовується в індустрії розробки програмного забезпечення (ПЗ). Виконання лабораторних  робіт дає отримання студентом першого практичної навички планування та
управління проектом по розробці програмного забезпечення у відповідності до технологічного процесу, прийнятому в індустрії створенні та впровадження програмних засобів.