Курс практичних занять з дисципліни "Професійно-орієнтована англійська мова" спрямований на поглиблення та закріплення знань студентів з граматики, лексики та читання, а також сприяння оволодінню граматичними структурами, необхідними для читання та опрацювання науково-технічної літератури.