Дисципліна "Статистика" надає знання про методи збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів. В процесі вивчення дисципліни "Статистика" отримуються знання про сутність та етапи економіко-статистичного дослідження, принципи організації статистичних спостережень, методики розрахунків статистичних показників, основи статистичного аналізу.