Навчальний курс «Риторика (Ораторське мистецтво» є дисципліною з циклу вільного вибору студента. Пропонований курс лекцій може бути корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних  закладів, а  також для тих, хто бажає покращити якість і ефективність спілкування. 

Метою курсу  є знайомство  із  законами  спілкування,  монологічного  та  діалогічного висловлювання,  умінням  переконувати  та  грамотно  будувати  стосунки  у своїй  професійній  діяльності (з  підлеглими,  колегами  та  керівниками),  уникати зайвих конфліктів, які дуже часто виникають через невміння чітко сформулювати свою думку.