Дисципліна "Електропостачання" дозволяє студенту опануванти компетенції щодо вирішення основних питань особливостей електропостачання промислових підприємств як на етапі проектування (розробки) проекту СЕП, так і для вже існуючої системи шляхом її удосконалення, модернізації чи реконструкції, забезпечення максимальної ефективності функціонування. В результаті заслуханого курсу студент виконує курсовий проект, який спрямований на вирішення задачі розробки системи електропостачання нового промислового підприємства за критеріями максимальної ефективності, економічності, екологічності та ергономічності запропонованого варіанту проекту з найменшими капітальними вкладеннями на його реалізацію. Виконаний курсовий проект є основою для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та отримання отримання кваліфікації молодшого інженера-електрика, фахівця в галузі електротехніки. Вирішення окремих питань змістових модулів для вже існуючих промислових підприємств (реконструкція СЕП, компенсація реактивної потужності, удосконалення режимів електроспоживання, забезпечення показників якості електроенергії тощо) є основою для виконання кваліфікаційних робіт спеціаліста та магістра з отриманням відповідної кваліфікації по закінченні п’ятого курсу навчання.