В результаті заслуханого курсу "Електропостачання" студенти виконують курсовий проект, спрямований на вирішення задачі розробки системи електропостачання нового промислового підприємства за критеріями максимальної ефективності, економічності, екологічності та ергономічності запропонованого варіанту з найменшими капітальними вкладеннями на його реалізацію. Виконаний курсовий проект є основою для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та отримання кваліфікації молодшого інженера-електрика, фахівця в галузі електротехніки.