Метою викладання навчальної дисципліни «ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» є підготовка бакалавра-будівельника, який засвоїть теоретичні основи поєднання впровадження будівельних процесів в один виробничий цикл з метою отримання кінцевої будівельної продукції у вигляді готових будівель і споруд.