Метою викладання навчальної дисципліни “Геотехнології гірництва (Гірничі роботи)” є надбання навичок, формування знань та умінь у студентів скороченої форми навчання розуміння і опанування складових технологій  видобутку усіх корисних копалин (підземним, відкритим, підводним, свердловиним, розробки родовищ нафти і газу та ін.), пояснювати послідовність цих технологічних схем від вибою до споживача. 

Геотехнологія («гео - земля», технологія) всі існуючі технології, що застосовуються для розробки родовищ корисних копалин. Це нормативна дисципліна з плану підготовки бакалаврів з Гірництва "для скороченої форми навчання (після технікумна та коледжна підготовка бакалаврів)" .

Мета дисципліни - отримання знань з виробничих процесів, технологічними схемами і методам розробки родовищ корисних копалин геотехнологіческой методами.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Геотехнології гірництва (Гірничі роботи) ” є володіння основними поняттями, структурою геотехнології підприємства, які ведуть видобуток корисних копалин.

Технологічни схеми дозволяють зробити вибір високопродуктивної техніки і технології гірничих робіт з оптимальними параметрами для любих гірничо-геологічних умов.

Вони дозволяють максимальну концентрацію гірничих робіт, з можливістю отримання оптимальних техніко-економічних показників роботи гірничодобувних підприємств.