Мета: формування знань та умінь обґрунтовано вибирати техніку та технології підземної розробки родовищ твердих корисних копалин.

Завдання. Процеси підземних гірничих робіт – складова  гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму 182 Гірництво. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з кількома елементами існування об’єкту діяльності гірничого підприємства – проектуванням, експлуатацією, організацією, управлінням тощо.

Головним завданням дисципліни «Процеси підземних гірничих робіт» є формування у студентів системного сприйняття технології гірничого виробництва при видобутку твердих корисних копалин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: техніку та технологію підземного видобутку твердих корисних копалин;

вміти: аналізувати гірничо-геологічні умови залягання вугільних пластів та вибирати на основі розрахунків техніку та обладнання і технологію їх розробки.