Метою викладання навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ВИКОНАННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» є формування знань та умінь обґрунтовано вибирати технологію та заходи безпеки підривних робіт для підземних об’єктів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ВИКОНАННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» є формування у студентів системного сприйняття технології виконання широкого кола підривних робіт у різних галузях промисловості та виконання правил безпеки під час організації та проведення цих робіт.