Мета дисципліни «Системи управління інформаційною безпекою» - надання результатів навчання, що пов’язані з впровадженням системного підходу до управління інформаційною безпекою