Мета вивчення дисципліни полягає у  формуванні системи теоретичних і прикладних знань з економіки підприємства та раціональної організації виробництва,  необхідних інженеру під час практичної діяльності на підприємстві для  підвищення його ефективності.

Основні завдання дисципліни: опанування студентами знань щодо  теоретичних засад управління економічними процесами на підприємстві в сучасних ринкових умовах, ресурсного забезпечення діяльності підприємства, набуття навичок розрахунку основних техніко-економічних показників підприємства, організації сучасного виробництва, а також обґрунтування економічної ефективності науково-технічних рішень.

(для студ. гр. ЕЕ-13-1,2,3; ЕМг-13-1; ЕМ-13-1,2; МВ-13; АТмм-13)