Курс призначений для вивчення предметної галузі електроенергетики та відповідного термінологічного глосарію, а також для тренування  перекладацьких навичків