Мета: формування цілісної системи знань стосовно економічного обґрунтування доцільності прийняття інженерних рішень, які мають технічні, технологічні, екологічні, соціальні та інші наслідки.

Предмет: механізм та методичні засади економічного обґрунтування інженерних рішень.

Основні завдання дисципліни: вивчення економічних методів управління економічними виробничими процесами на підприємстві; набуття навичок техніко-економічного обґрунтування проектів виробничого розвитку підприємства.

(для гр. СА-13)