Підготовчий курс з дисципліни "Основи теорії систем" для бакалаврів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" та спеціальності 172 <Телекомунікації та радіотехніка>