Підготовчий курс з дисципліни "Основи теорії систем" для бакалаврів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" та спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»