Підготовчий курс з дисципліни "Відкриті комп'ютерні системи та мережі" для бакалаврів напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"