Мета вивчення дисципліни полягає у наданні майбутнім спеціалістам  знань про основні категорії та закономірності управління та формування умінь та  навичок ефективного використання сучасних методів управління.

Завдання вивчення дисципліни передбачає отримання комплексу знань щодо вибору методів управління, створення цілісної, ефективної та гнучкої системи управління організацією, що передбачає оволодіння культурою та мистецтвом управління колективом, включаючи вміння ставити загальні та конкретні цілі і задачі діяльності організації; розробляти стратегію і тактику управління з урахуванням суспільних, колективних та індивідуальних інтересів, контролювати процес їх реалізації.

(для гр. УБіт-15-1)