Мета: формування цілісної системи знань стосовно методів управління організацією як відкритою системою.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури та корпоративної культури.

(для студ. гр. ГРмм13-9; ГРг-13-7,9; ГРб-13-2,3)