Мета: формування цілісної системи знань стосовно методів управління організацією як відкритою системою.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури та корпоративної культури.

(для студ. технічних спеціальнсотей)