Мета: формування цілісної системи знань стосовно економіки підприємства.

Предмет: методичні засади формування економічного механізму підприємства.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад управління економічними процесами на підприємстві, методів ресурсного забезпечення діяльності підприємства; набуття навичок розрахунку основних техніко-економічних показників підприємства.

Для студентів гр. ГМмм-13-1