Мета: формування знань теоретико-методичної бази екологічної експертизи як процесу оцінки ступеня екологічного ризику и безпеки від розміщення (розширення) господарських об’єктів, відповідності об’єктів, що підлягають експертній оцінці, вимогам екологічного законодавства, діючим нормативам, обґрунтованості заходів щодо охорони довкілля та здоров’я населення.