Мета: засвоєння знань і умінь з організації, проведення та аналізу аудиту і оцінювання управлінської діяльності організацій (підприємств, установ), зокрема організація аудиторської перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці управління керівників різних ланок, комплексний аналіз існуючого стану управлінської діяльності на основі зібраних даних та надання рекомендацій щодо механізмів підвищення економічності, ефективності і результативності роботи суб’єктів управлінської діяльності різних рівнів.