Основи положення теорії проводових ліній зв'язку: принципи організації передачі сигналів лініями зв'язку; фізичні процеси поширення електричної енергії (хвиль) у довгих лініях; первинні та вторинні параметри передачі ліній; зустрічний та попутний потоки.    Впливи на сигнал у лініях зв'язку: теорія взаємного електромагнітного впливу між лініями зв'язку; вплив зовнішніх електромагнітних полів; заходи із захисту кабельних ліній зв'язку від різноманітних електромагнітних впливів; причини корозії лінійних споруд зв'язку, оцінка ступеню її впливу і методи боротьби. Експлуатація лінійно-кабельних споруд зв'язку: технічний нагляд за станом та обслуговування кабельних ліній зв'язку, напрями по їх підвищенню; аварійно-відновлювальні роботи на кабельних лініях зв'язку. Будівництво та монтаж лінійно-кабельних споруд зв'язку: технологія прокладення та монтаж кабельних ліній зв'язку; паспортизація кабельних магістралей.