Метою вивчення дисципліни «Економіка галузі» є формування у студентів сучасного економічного мислення, надання ґрунтовних знань з економіки галузі, що дозволять компетентно вирішувати практичні завдання.

Для груп ТКітС-14-1, ТКіт-13-1