Метою вивчення дисципліни <Економіка галузі> є формування у студентів сучасного економічного мислення, надання ґрунтовних знань з економіки галузі, що дозволять компетентно вирішувати практичні завдання.