Мета: формування цілісної системи знань стосовно проектування систем автоматизації.

Предмет: проектування систем автоматизації.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад проектування систем автоматизації, набуття навичок вибору апаратних засобів та розробки програмного забезпечення систем автоматизації.

Для студентів групи: АКІТ-13-1.