Метою вивчення дисципліни <Економіка підприємства> є формування у студентів сучасного економічного мислення, надання ґрунтовних знань з економіки підприємств, що дозволять компетентно вирішувати практичні завдання.