Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є формування у студентів сучасного економічного мислення, надання ґрунтовних знань з економіки підприємств, що дозволять компетентно вирішувати практичні завдання.

Для груп АКіт-13-1, КІіт-13-1