Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є формування у студентів сучасного економічного мислення, надання ґрунтовних знань з економіки підприємств, що дозволять компетентно вирішувати практичні завдання.

Для груп : АТммС - 15 -1, ОМмм -14 -1, ПКмм - 14 -1.