Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт  з дисципліни <Будівельне матеріалознавство> для студентів напрямів підготовки 6. 060101 Будівництво та 6.050301 Гірництво.

Рекомендації містять лабораторні роботи: по визначенню основних якісних показників будівельних матеріалів, методах і обладнанню для стандартних випробовувань будівельних матеріалів (в’яжучих, бетонів), математичній обробці результатів випробовувань, контрольні питання для перевірки знань студентів.

Методичні рекомендації передбачають виконання завдань як із викладачем, так і під час самостійної роботи.

Призначені для використання в навчальному процесі бакалаврами денної та заочної форм навчання.