Геотехнології гірництва (гірничі роботи) – складова гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з спеціальності 184 Гірництво. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з кількома елементами існування об’єкту діяльності гірничого підприємства – проектуванням, експлуатацією, організацією, управлінням тощо.