Мета: є формування цілісної системи знань стосовно організації та ведення підприємницької діяльності.

Предмет: методичні засади започаткування та ведення підприємницької діяльності.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури та корпоративної культури.

Для студентів груп: 123м-16-1, 151м-16-1 (СМм16-1м, АТм-16-1м, АГм-16-1м)