Мета: формування цілісної системи знань стосовно методів управління проектом під час його реалізації.

Предмет: методичні засади виконання проектних дій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • загальні характеристики фази «виконання» у життєвому циклі проекту. особливості управління виконанням проекту в міжнародних системах знань;
 • принципи виконання проектних дій;
 • процес створення організаційної структури для виконання проекту;
 • функціонально-рольові моделі управління проектом;
 • модель компетентності команди проекту / команди управління проектом;
 • підходи до створення високоефективних проектних команд;
 • управління віртуальними проектними командами;
 • інструментальні засоби для організації виконання проектних дій;
 • процес технологічного і календарного планування реалізації проекту;
 • вимоги до ефективного контролю;
 • принципи моніторингу і управління ризиками проекту;
 • цикл контролю в структурній декомпозиції робіт;
 • елементи етапів «Завершення робіт», «Передача продукту користувачам».

 

вміти

 • формувати схеми розподілення відповідальності в проекті;
 • складати модель розвитку команди;
 • ідентифікувати фактори впливу на розвиток команди;
 • ідентифікувати можливостей програмного забезпечення для управління проектами;
 • розмежовувати корпоративні, функціональні, бізнесові, конкурентні, портфельні стратегії;
 • розподіляти роботи в команді проекту. визначати;
 • прогнозувати терміни закінчення робіт;
 • прогнозувати остаточну вартість проекту;
 • розробляти варіанти з «оздоровлення» проекту.