Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань про основні показники ресурсного потенціалу підприємства сфери інформаційних технологій та ефективність його використання, метрики оцінки розміру програмного продукту, розрахунку трудомісткості, методи оцінки вартості програмного продукту, надійності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка програмного забезпечення» є отримання студентом компетенцій для того, щоб розпізнавати різні методології розробки і оцінки вартості програмного продукту.